ورود به سیستم سیستم جامع خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مازندران
تعداد بازدید : 1532495    
در وارد کردن رمز رایانه از اعداد استفاده کنید
رمز رایانه
شناسه قبض
متن تصویر  
به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد
متن جدید

برای چاپ قبض به قسمت سوابق فروش رفته و ریز فروش را انتخاب کنید.

برای درخواست انشعاب و استفاده از خدمات از لینک زیر استفاده کنید